Spotkania z psychoanalizą - Elisabete Thamer


W dniach 7-8.03.2020 r. Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza do udziału w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą, których gościem specjalnym będzie Elisabete Thamer – psycholożka, psychoanalityczka, doktor filozofii (Paryż Sorbona IV) i nauczyciel Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Pola Lacanowskiego EPFCL z tytułem A.E. (2016-2019).

W programie spotkań przewidziany jest wykład i cztery seminaria, w tym jedno kliniczne.

Zapewniamy tłumaczenie konsekutywne zajęć z języka francuskiego na język polski.

Współorganizatorem wydarzenia jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK).


 

7.03.2020 (sobota)

10:00 – 12:00 CET – Seminarium pracy z tekstem J. Lacana: Seminarium XI „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy” rozdziały V i VI

Elisabete Thamer skomentuje rozdziały V i VI Seminarium XI i odpowie na pytania uczestników.

Zapowiedź spotkania:

Rozdział V, zatytułowany „Tuché i automaton”, kończy część pierwszą Seminarium XI pt. „Nieświadome i powtórzenie”. Doniosłość tej lekcji polega na wprowadzeniu pojęcia nieudanego spotkania i osadzenia go w lacanowskiej terminologii realnego. Lacan zajmuje się wyjaśnieniem traumy i jej fundamentalnego charakteru, który jest na co dzień reprezentowany właśnie przez powtórzenie i nieudane spotkanie, wskazując na różnice pomiędzy tym, co prowadzi nas od porządku symbolicznego do wyobrażeniowego (automaton) a tym, co może poprowadzić nas od symbolicznego do brzegu dziury, jaką drąży w nim realne – tuché . Pojawia się na krótko kwestia popędu, której Lacan na razie nie podejmuje. Odnajdujemy tu również jeden ze sławnych bon motów Lacana: Bóg to nieświadome.

Rozdział VI, poświęcony kwestii rozszczepienia pomiędzy okiem i spojrzeniem, rozpoczyna drugą część seminarium, „O spojrzeniu jako o obiekcie małe a”. Lacan próbuje tu wyjaśnić freudowski „przymus powtarzania”, który obserwujemy na co dzień w zagadkowych rytuałach natrętnych, w powracających porażkach czy w traumatycznych wspomnieniach „nerwicy pourazowej”. Stawia to pytanie, dlaczego w życiu podmiotu powtarzają się doświadczenia wyraźnie nieprzyjemne, skoro jednocześnie w teorii Freuda wszelkie formacje nieświadomego są spełnieniem wypartego pragnienia? Kolejna zagadka odnosi się do tego, jak rozszczepienie pomiędzy okiem i spojrzeniem pozwala spojrzeniu nie widzieć czegoś w tym, co jest oglądane. Lacan wskazuje tu (nawiązując m. in. do tekstu „Widzialne i niewidzialne” M. Merleau-Ponty’ego oraz zjawiska mimetyzmu i narcyzmu), że to właśnie popęd związany ze spojrzeniem pozwala najefektywniej unikać braku, a tym samym lęku przed kastracją, z czym z kolei doświadczenie psychoanalizy próbuje podmiot skonfrontować.

 • Seminarium w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski: Tomasz Olszewski
 • Spotkanie będzie moderował Marcin Piotrowski
 • Udział płatny: 60 zł (studenci i członkowie FPPL: 40 zł)*
 • Materiały do zajęć do pobrania: J. Lacan – Seminarium XI r. 5 i 6
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa, budynek C, sala C5
 • Do pobrania: Seminarium XI r.5,6 J.Lacana z Elisabete Thamer

13:30 – 15:00 CET – Seminarium kliniczne

Prezentację kliniczną przedstawi Jan Tkaczow, a komentarz wygłosi Elisabete Thamer.

Seminarium kliniczne jest przeznaczone przede wszystkim do osób odwołujących się w swoim zawodowym działaniu – terapeutycznym, resocjalizacyjnym lub pedagogicznym – do szeroko rozumianej praktyki mówienia.

Ze względu na charakter spotkania, zastrzegamy prawo do odmowy udziału w zajęciach. Zgłoszenia prosimy kierować na adres jan.tkaczow@gmail.com najpóźniej do 6 marca 2020 r.

 • Seminarium w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski: Anna Wojakowska-Skiba
 • Spotkanie będzie moderowała Joanna Szymańska
 • Udział jedynie po uzyskaniu zgody od prezentującego, płatny: 60 zł (studenci i członkowie FPPL: 40 zł)*
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa, budynek C, sala C5
 • Seminarium kliniczne nie będzie transmitowane przez Skype

17:00 – 19:00 CET – Wykład otwarty Elisabete Thamer pt.: „Czego można oczekiwać od psychoanalizy?” / „Qu’attendre d’une psychanalyse?”

Zapowiedź wykładu:

Między tym, czego analizant oczekuje na początku swojej analizy, a jej końcem, jest przepaść… Pytaniem jest, co więc można uzyskać z analizy poza tak zwanymi efektami terapeutycznymi? Jeśli dla Lacana każda psychoanaliza „jest dydaktyczna”, to czego nas uczy?

 • Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski: Tomasz Olszewski
 • Wykład będzie moderowała Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 •  Wstęp wolny, udział bezpłatny
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa, budynek C, sala C1
 • Do pobrania: Wykład Elisabete Thamer – Czego można oczekiwać od psychoanalizy?

 

8.03.2020 (niedziela)

9:30 – 11:30 CET – Seminarium pracy z tekstem J. Lacana o Szkole psychoanalizy pt.: „Przedmowa do angielskiego wydania Seminarium XI”

Komentarz wygłosi Elisabete Thamer.

Zapowiedź spotkania:

„(…) nie jestem poetą, lecz wierszem. I to takim, który się pisze, mimo że robi to wrażenie bycia podmiotem.”
– J. Lacan, Przedmowa do angielskiego wydania Seminarium XI

Zapraszamy do udziału w zajęciach wszystkich zainteresowanych nie tylko tym zagadkowym zdaniem Lacana. Podczas niedzielnego spotkania będziemy wraz z Elisabete Thamer omawiali jego koncepcję Szkoły psychoanalizy. Jest to okazja o tyle ważna, że Elisabete Thamer jest psychoanalityczką Szkoły EPFCL mianowaną jej A.E. na lata 2016-2019 po przejściu procedury passe. Aktualność tego doświadczenia, o którym pani Thamer opowie zwłaszcza w drugiej części spotkania, będzie cennym odniesieniem w omawianiu kolejnego z tzw. tekstów założycielskich, „Przedmowy do angielskiego wydania Seminarium XI”. A jest w nim mowa między innymi o satysfakcji, która naznacza koniec psychoanalizy: to odnalezione, jednostkowe rozwiązanie wobec niekompatybilności między prawdą a realnym. W jaki sposób łączy się ze sprawowaniem funkcji psychoanalityka?


11:45 – 13:15 CET – Wystąpienie Elisabete Thamer pt.: „Doświadczenie lacanowskiej procedury passe”

Elisabete Thamer opowie o doświadczeniu lacanowskiej procedury passe.

Zapowiedź spotkania:

Lacan stworzył i umieścił w sercu swojej Szkoły narzędzie zwane procedurą „przejścia” [z fr. passe]. Narzędzie to miało przeciwdziałać „zapominaniu o akcie” [przejścia z pozycji psychoanalizującego się do pozycji psychoanalityka], a tym samym przypominać, że to „realne odgrywa rolę w formacji psychoanalityka”. Jednocześnie miało się przyczyniać do tego, aby „nie ulegała wyczerpaniu praca” w całej społeczności psychoanalityków Szkoły. Zobaczymy, jak te kwestie się ze sobą łączą.


 

(*) – Informacje

 • Wszystkie zajęcia będą odbywały się z tłumaczeniem konsekutywnym z języka francuskiego na język polski
 • Koszt udziału w 1 zajęciach 60 zł (40 zł studenci i członkowie FPPL), w dwóch 110 zł (70 zł studenci i członkowie FPPL), w trzech 150 zł (100 zł studenci i członkowie FPPL), w czterech 180 zł (120 zł studenci i członkowie FPPL)
 • Materiały do zajęć do pobrania: J. Lacan – Seminarium XI r. 5 i 6 i J. Lacan – Przedmowa do wydania angielskiego Seminarium XI
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie dowodu wpłaty za zajęcia na adres: zarzad@fppl.pl
 • Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać przelewem do dnia 6 marca 2020 r.
 • Płatności prosimy dokonywać na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931 koniecznie z nazwami zajęć w tytule przelewu: „Seminarium SXI z ET”, „Seminarium kliniczne z ET”, „Seminarium Szkoła z ET”, „Wystąpienie z ET”
 • Udział w seminarium klinicznym jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody. Zgłoszenia prosimy kierować na adres jan.tkaczow@gmail.com najpóźniej do 6 marca 2020 r. Seminarium kliniczne nie będzie transmitowane przez Skype.
 • Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa, budynek C
 • Udział w zajęciach przez Skype: Zgłoszenia udziału w seminariach prosimy wysyłać do 6 marca 2020 r. na dwa adresy: zarzad@fppl.pl i erwin.dolacinski@gmail.com
  Warunkiem udziału jest przesłanie dowodu wpłaty za zajęcia i loginu Skype. Prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału: Zasady uczestnictwa w transmisji Skype
 • Zapraszamy do dołączania do grupy Skype, w której transmitowany będzie wykład Elisabete Thamer: https://join.skype.com/b4AlcoyuZZWC Grupa Skype: „E. Thamer „Czego można oczekiwać od psychoanalizy””
 • Wydarzenia FPPL na fb

 

Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacques’a Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: