FPPL 2021 Joyce Artysta litery

JOYCE – ARTYSTA LITERY
PAŹDZIERNIK 2021 – CZERWIEC 2022

Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza na serię dziewięciu seminariów pt. „Joyce – artysta litery”. Podstawą do myślenia i dyskusji w czasie naszych spotkań będzie książka Colette Soler Lacan Reading Joyce (dostępna po francusku i angielsku), fragmenty Seminarium J. Lacana Le Sinthome z lat 1975-76, a także słowa samego Joyce’a.

Przypadek Jamesa Joyce’a pojawił się w nauczaniu Lacana, nieustannie podlegającym rewizji, po 20 latach wygłaszania słynnych seminariów psychoanalitycznych. Lacan nie podjął się jednak krytyki pisarstwa Joyce’a, nie interpretował ukrytych sensów jego tekstów. Joyce stał się dla Lacana przyczynkiem do tworzenia ostatniego etapu wywrotowej teorii psychoanalitycznej, tak zwanej kliniki boromejskiej – a jednocześnie jej znakomitą ilustracją. Psychoanaliza odwraca się od „sensu”, od joui-sens, od rozkoszowania się mówieniem i rozumieniem, idąc w kierunku zainteresowania rozkoszą ciała i tą, która znajduje się poza sensem.

Jacques Lacan posługuje się przykładem Joyce’a, który sam siebie nazywa Artystą przez duże A, aby przedstawić „absolutną różnicę” podmiotu, nazywając ją jedyną różnicą godną psychoanalityka. Demonstruje w ten sposób Lacan swoją etykę psychoanalityczną, jak również pozwala rozwiązać impas Freuda, dotyczący końca psychoanalizy. Życie i twórczość Joyce’a to jeden z elementów, dzięki którym Lacan zobaczył zakończenie drogi od litery jako znaczącego, czym zajmował się na początku swojej pracy w latach 1950., do litery w porządku realnym, wyznaczającej kres każdej indywidualnej psychoanalizy.

Seminarium „Joyce – Artysta litery”, prowadzone przez Marcina Piotrowskiego i Joannę Szymańską, odbywać się będzie w soboty, w godz. 10.00 – 12.00.

Tryb spotkań: hybrydowy (stacjonarnie i zoom), lub wyłącznie zdalny (zoom).

DATY SPOTKAŃ

 1. 16 X 2021
 2. 13 XI 2021
 3. 11 XII 2021
 4. 15 I 2022
 5. 19 II 2022
 6. 19 III 2022
 7. 9 IV 2022
 8. 14 V 2022
 9. 11 VI 2022

GODZINA

 • 10.00 – 12.00

CENA

 • Za cały kurs (9 zajęć po 2 godziny): 450 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 400 zł
 • Studenci za cały kurs (9 zajęć po 2 godziny): 360 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 300 zł
 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 50 zł; studenci: 40 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: Joyce (+ liczba zajęć)

Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom, link u koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL