Spotkania z psychoanalizą - Warszawa, 7 i 8 grudnia 2019 r. – gość specjalny Patrick Barillot


Udostępniamy Państwu tekst wykładu dr Patricka Barillot „Po co jest ojciec?” wygłoszony 7 grudnia 2019 roku w Warszawie podczas cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Forum Polskie Pola Lacanowskiego pt. „Spotkania z Psychoanalizą”. Tłumaczenie: Anna Wojakowska-Skiba.

Do pobrania: Wykład Patricka Barillot „Po co jest ojciec?”

Wykład w języku francuskim: Patrick Barillot « A quoi sert un père ? »

 

Do pobrania: Komentarz Patricka Barillot do Seminarium XI r.3,4 J.Lacana

Tłumaczenie z jęz. francuskiego (na podstawie tekstu komentarza, bez uwzględnienia dyskusji i pytań zadawanych w czasie seminarium) oraz przypisy: Anna Wojakowska-Skiba, FPPL

 


Link do całego wydarzenia oraz teksty omawiane na seminariach do pobrania: Spotkania z psychoanalizą – Warszawa, 7 i 8 grudnia 2019 – gość specjalny Patrick Barillot