Seminarium XI Lacana rozdział 12 - Analiza a prawda lub zamknięcie nieświadomego

Ilustracja: Fragment obrazu René Magritte „La Clairvoyance”, 1936


Już w najbliższy poniedziałek, 7 grudnia o godzinie 20:00 w trybie poprzez zoom odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone wspólnej pracy nad Seminarium XI J. Lacana pt. „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”. Zaczniemy omawianie rozdziału XII „Seksualność w defiladach znaczącego”.

Prowadzący zajęcia Jan Tkaczow, zapowiada je następująco:

Proces pierwotny, proces wtórny. Mam nadzieję, że wszyscy na zajęcia będą mieli przeczytane teksty:
– S. Freud, Objaśnianie arzeń sennych, rozdział VII
– S. Freud, Notatka o „Cudownej Tabliczce”

Seksualność, seksualizacja.

To z kolei przypomina nam o nieustającej debacie jak wychowywać dzieci. Jak zwykle edukatorzy – obszczekują nie to drzewo. Co prawda u Lacana w tym miejscu nic na temat edukatorów nie ma, ale jest docenienie innych głupot.

A co ma z tym wszystkim wspólnego pragnienie? I to analityka???

Czy to możliwe, żeby udało nam się to rozwikłać?

Jan Tkaczow

Do zobaczenia!

Jednocześnie przypominamy, że udział w zajęciach jest odpłatny. Prosimy zgłaszać się do koordynatora zajęć Marcina Klausa (marcin.klaus@insightshot.pl).

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

Więcej informacji:

CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PRACY NAD „Seminarium XI” J. LACANA


oraz
https://www.facebook.com/events/352167972570144